ปรัชญา


“The Fifth Quarter” คือการประกอบขึ้นของแต่ละความก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเลิศเหนือธรรมดา การอุทิศความรักให้แก่.

“The Fifth Quarter” จึงทำให้ได้แก่นแท้รสชาติของอาหาร ขณะเดียวกันก็เป็นสีสันในการเฉลิมฉลองให้กับโลกของไวน์และอาหาร.

“The Fifth Quarter” เป็นภาพสะท้อนในการคำนึงถึงคุณค่าในความแตกต่างของวัฒนธรรมมากที่สุด.

ซฟทั่วโลกที่ปรุงเนื้อสัตว์ใช้ “The Fifth Quarter” ในการอธิบายเครื่องในของสัตว์ที่กำลังถูกแยกส่วนซึ่งยอมเสียสละชีวิตเพื่อสร้างจิตวิญญาณและเสน่ห์เฉพาะตัว.

“The Fifth Quarter” มีค่ายิ่งกว่าคำว่าพิเศษ...ยิ่งกว่าคำว่าระดับโลก.

ความคิดสร้างสรรค์อันบรรเจิดของโรแลนด์คือการจับคู่ไวน์และอาหาร ซึ่งสะท้อนความกลมกล่อมรสชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น การได้มีส่วนร่วมในการรับประทานและนิสัยการดื่มของผู้คนได้นำไปสู่ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อาหารประจำชาติ เมนูอาหารพิเศษ และไวน์ท้องถิ่น สามารถบรรยายความเป็นอยู่และประเพณีได้มากกว่าในตำราหนังสือประวัติศาสตร์และวิจัยเสียอีก การลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นกับไวน์สอนให้เห็นถึงประเพณีและประวัติศาสตร์ของประเทศ คุณลักษณะและคุณค่าทางปัญญา ผู้คน อาหารและไวน์ได้อิทธิพลเท่ากันจากสภาพแวดล้อมของพวกเขาเอง พวกเขาส่งต่อจากมือสู่มือ หุ้นส่วนการทำไวน์ของโรแลนด์อาศัยและทำงานบนฐานปรัชญานี้ซึ่งทำให้ได้รับการจดจำระดับโลกในฐานะผู้ผลิตไวน์ในภูมิภาค.


“The Fifth Quarter” เป็น...ยิ่งกว่าชีวิต