สาระและบันเทิง


สาระและความบันเทิง


สาระและบันเทิง เป็นแบบแผนที่เราใช้แสดงถึงเรื่องทักษะต่างๆในการทำครัว การนำเสนอเมนูอาหารในรูปแบบของความบันเทิง ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางวิชาการในด้านความสัมพันธ์ของไวน์และอาหาร ความเรียบง่ายและความกลมกลืนกัน ได้ทำให้ความหมายต่างๆของ “ความอุตสาหะในการทำครัว” ที่มาจากความความหลงใหล ความสนุกและความปรารถนาของเรา เป็นรูปเป็นร่างขึ้น เพียงแค่ธรรมชาติ ก็สามารถสร้างอาหาร ไวน์ และความหลงใหลยิ่งกว่าชีวิต
 


“The Fifth Quarter” เป็น...ยิ่งกว่าชีวิต